Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Hondenschool De Best for dogs and horses.

De Best for dogs and horses is er als Hondenschool bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar cursisten. Daarom horen wij het graag van u als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Hondenschool De Best for dogs and horses.

Algemene richtlijnen

Mondelinge klachten

Schriftelijke klachten

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

Bezwaar

Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop Hondenschool De Best for dogs and horses met uw klacht m.b.t. de cursus, de instructeurs of cursisten is omgegaan, kunt u zich wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen) www.sppd.nl