Algemene Condities De Best for dogs & Horses

 1. De honden kunnen van maandag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 06.00 – 09.00 uur worden gebracht en tussen 16.00 – 19.30 uur worden opgehaald. Voor 07.00 uur en na 17.30 uur kunt u de hond brengen of ophalen in de daarvoor speciaal aanwezige ruimte.
 2. Voordat u uw hond brengt dient deze buiten ontlast te zijn. Houdt u er ook rekening mee dat uw hond minimaal een uur voor het uitlaten gegeten moet hebben(i.v.m. maagkanteling). Het rennen begint om 09.00uur.
 3. Honden tot en met de leeftijd van 6 maanden ontvangen geen korting op de dagprijs.
 4. Honden in de dagopvang kunnen geen rechten doen gelden op overnachtingen. Indien men dit wenst is tijdige reservering noodzakelijk.
 5. De Hond(en) dienen volgens de norm geldig geënt te zijn inclusief kennelhoest. Het entingpaspoort dient in onze administratie bewaard te worden. Indien de hond(en) niet correct zijn geënt, wordt toelating tot de kennel geweigerd.
 6. De hond(en) dienen getatoeëerd of gechipt te zijn. Dit bewijs dient mede met het entingpaspoort afgegeven te worden.
 7. De hond(en) die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben worden gedurende de ziekteperiode niet toegelaten op het kennelterrein. De eigenaren dienen zelf voor die periode een oplossing te zoeken.
 8. Loopse teven kunnen in deze periode niet opgevangen worden. Nog intacte reuen kunnen alleen in overleg deelnemen aan onze groepsopvang.
 9. Betalingen geschieden contant of per pin of online. abonnementen vooraf in de laatste week van de maand voorafgaand aan de komende maand.
 10. Abonnementen hebben recht op bij afname 52 weken 8 ruildagen. Alles indien mogelijk en in overleg.
 11. Abonnementen van 5 dagen per week mogen in overleg zonder bijbetaling overnachten.
 12. Abonnementen starten met een looptijd van 1 jaar, na dit jaar opzegbaar met een maand opzegtermijn.
 13. Abonnementen kunnen worden opgebroken door langdurige ziekte overlijden van de hond of verhuizing met een maand opzegtermijn.
 14. Alle abonnementen zijn geldig op maandag tot en met vrijdag.
 15. 24 uurs opvang  (hotel) brengen wij in de eerste week van de maand Voor aankomst in rekening.
 16. Voeding van uw hond is niet bij de prijs inbegrepen.
 17. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden voor gereserveerde periodes. Annuleringen voor de dagopvang dienen 24 uur van te voren worden meegedeeld anders wordt hij in rekening gebracht.
 18. Er bestaat een betalingsverplichting over de gereserveerde (hotel) periode, ondanks het feit dat incidenteel geen gebruik wordt gemaakt van de opvang gedurende die periode.
 19. Wijzigingen en afzeggingen alleen via de whats app en later online, voor de maandagen alle wijzigingen vrijdag voor 17u hierna kunnen ze niet verwerkt worden.
 20. De Best for dogs & horses is gerechtigd, in geval van ziekte van de ter verzorging afgegeven hond(en), de dierenarts te consulteren. Dit op kosten van de eigenaar van de hond(en)
 21. De Best for dogs & horses is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw hond(en), in welke vorm dan ook.
 22. De Best for dogs & horses behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgave van reden.
 23. Aan fouten in alle vormen van schrijven door De Best for dogs & horses kunt u geen rechten ontlenen.
 24. Wanneer uw gegevens op de overeenkomst zijn ingevuld en ondertekend gaat u akkoord met dit reglement en geeft daarbij aan deze te hebben begrepen.
 25. Prijs (wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud.
 26. In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de directie c.q. leiding. Wij staan altijd open voor oplossingen.